Рослинний світ

Територія заповідника «Єланецький степ» в геоботанічному відношенні помітно виділяється серед інших заповідно-степових ділянок України низкою особливостей. Більшість  природних уцілілих решток степової біомаси заповідника належить до балочних систем, внаслідок чого в ньому обмаль плакорних площ. Останні, як відомо, найяскравіше репрезентують той чи інший регіон. Ця особливість помітно впливає на характер інтеграційного процесу заповідника в цілісну охоронну мережу даного регіону в майбутньому, а також на конфігурацію і розміри демпферної зони навколо заповідника. А також, у заповідному комплексі присутня велика частка перелогів різного віку, серед яких більше однієї третини площі заповідника складають молоді перелоги – недавні лани та посіви культурних рослин, відчужені для відтворення природних степів з метою посилення репрезентативності плакорних місцезростань. Значне    поширення специфічних для Одеського флористичного району петрофітних степів, переважно на відслоненнях та розсипах вапняків і лише подекуди на дні балок – гранітів. Ця особливість дуже позитивно впливає на флористичну репрезентативність «Єланецького степу» в мережі природно-заповідних територій України.

Ще одна особливість, це розташування заповідника на межі кількох природно-географічних та біогеографічних регіонів різного рівня. Це, безперечно, зумовлює широку природно-зональну репрезентативність його природних комплексів, яка за час демутації цілинних та реконструкції перелогових екосистем буде поліпшуватися.

Список зареєстрованих на заповіднику рослин за останні роки збільшився за рахунок  інвентаризації лишайників у маловивчених екотопах, що дало змогу значно доповнити список лишайників та ліхенофільних грибів заповідника.

Таблиця 1

Систематична група рослин

Кількість видів

вищі рослини

Судинні рослини

Покритонасінні (квіткові)

 

Голонасінні

 

Папоротеподібні

 

Хвощеподібні та плауноподібні

 

Разом судинних

615

Несудинні рослини

Мохоподібні

46

Разом вищих рослин

661

нижчі рослини

Лишайники

166

Водорості

не досліджувались

Гриби

Міксоміцети

не досліджувались

Макроміцети

не досліджувались

Разом нижчих рослин та грибів

166

Усього вищих і нижчих рослин та грибів

827

Охорона біологічного різноманіття починається зі збереження генофонду всіх живих істот планети. При цьому ключову роль відіграє збереження рослинного покриву, який здійснює первинний синтез органічних речовин та є їжею для тварин. Отже, без збереження рослинності неможливо зберегти й тварин.

Загалом вимирання видів є таким самим природним процесом, як і їх утворення. Проблема полягає у співвідношенні цих двох процесів.

В  заповіднику зберігаються екосистеми, які можуть самостійно існувати і розвиватись в недоторканому стані і не потребують втручання, для території заповідника встановлюється режим абсолютної заповідності, тобто забезпечується повне невтручання людини у природні процеси з будь-якою метою. Основним завданням таких заповідників (як правило великих за площею) є збереження еталонних якостей території та забезпечення ходу природних процесів.

Види рослин, що занесені до Червоної книги України, регіональних (обласних) червоних списків, додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі

 

Група, вид

Червона книга України, категорія

Регіо-наль-ний
черво-ний” список

Берн-ська конве-нція, дода-ток

Бон-нська конве-нція, дода-ток

СІТЕС,дода-ток

Європ.
Черво-ний спи-сок, катего-рія

Латинська назва

Українська назва

 

 

 

 

 

 

Група видів

Покритонасінні

Родина Бобові

Астрагал Геннінга

Astragalus henningii
(Stev.) Boriss.

+ (ІІІ)

 

 

 

 

+ (R)

Астрагал одеський

Astragalus odessanus Besser

+ (ІІІ)

 

 

 

 

 

Астрагал понтійський

Astragalus

ponticus Pall.

+ (II)

 

 

 

 

 

Астрагал шерстистоквітковий

Astragalus dasyanthus Pall.

+ (ІІ)

 

 

 

 

 

Дрік скіфський

Genista scythica Pacz.

+ (ІV)

 

 

 

 

 

Зіновать гранітна

Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm.

+ (ІІ)

 

 

 

 

 

Карагана
скіфська

Caragana scythica (Kom.) Pojark.

+ (ІІ)

 

 

 

 

 

Родина Жовтецеві

Горицвіт весняний

Adonis vernalis L.

+ (ІV)

 

 

 

 

 

Горицвіт волзький

Adonis wolgensis Steven

+ (ІV)

 

 

 

 

 

Сон лучний

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

+ (ІV)

 

 

 

 

 

Ломиніс цілолистий

Clematis integrifolia L.

 

+

 

 

 

 

Родина Гвоздичні

Гвоздика ланцетна

Dianthus lanceolatus
Stev. ex Reichenb.

 

 

 

 

 

+ (I)

Пустельниця головчаста

Eremogone cephalotes (M.Bieb.)

+ (III)

 

 

 

 

 

Лещиця пагорбкові

Gypsophilla colina Stev. ex Ser.

 

+

 

 

 

 

Смілка приземкувата

Silene supina M.Bieb.

 

+

 

 

 

 

Родина Айстрові

Деревій тонколистий

Achillea leptophylla M.Bieb.

 

+

 

 

 

 

Юринея Пачоського

Jurinea paczoskiana
Iljin

 

+

 

 

 

 

Родина Губоцвіті

Залізняк гібридний

Phlomis hybrida Zelen.

 

 

 

 

 

+ (I)

Чебрець молдавський

Thymus moldavicus Klokov et Des.-Shost.

 

+

 

 

 

 

Родина Розові

Мигдаль степовий

Amygdalus nana L.

 

+

 

 

 

 

Родина Кермекові

Кермек широколистий

Limonium platyphyllum Lincz.

 

+

 

 

 

 

Родина Ранникові

Шоломниця весняна

Scutellaria verna Besser

+ (III)

 

 

 

 

 

Льонок довгошпорковий

Linaria macroura (M.Bieb.) M.Bieb.

 

+

 

 

 

 

Родина Злакові

Перлівка золотолускова

Melica chrysolepis Klokov

 

 

 

 

 

+

Ковила найкрасивіша

Stipa pulcherrima K.Koch

+ (II)

 

 

 

 

 

Ковила волосиста

Stipa capillata L.

+ (IV)

 

 

 

 

 

Ковила Лессінга

Stipa lessingiana Trin. et Rupr.

+ (IV)

 

 

 

 

 

Ковила українська

 

Stipa ucrainica P. Smirn.

+ (IV)

 

 

 

 

 

Ковила вузьколиста

Stipa tirsa Steven

+ (ІІ)

 

 

 

 

 

Родина Гіацинтові

Рястка Буше

Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers.

+ (ІV)

 

 

 

 

 

Родина Півникові

Півники понтичні

Iris pontica Zapal.

+ (II)

 

 

 

 

 

Півники солелюбні

Iris halophila Pall.

 

+

 

 

 

 

Шафран сітчастий

Crocus reticulatus Steven ex Adams

+ (ІV)

 

 

 

 

 

Родина Лілійні

Тюльпан бузький

Tulipa hypanica Klokov et Zoz)

+ (II)

 

 

 

 

 

Тюльпан Шренка

Tulipa schrenkii Regel

+ (II)

 

 

 

 

 

Белевалія сарматська

Bellevalia sarmatica (Pall.ex Georgi) Woronow

 

+

 

 

 

 

Родина Пізньоцвітові

Брандушка різнокольорова

Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.)
Spreng.

+ (II)

 

 

 

 

 

Група видів

Голонасінні

Родина Ефедрові

Ефедра двоколоса

Ephedra distachya L.

 

+

 

 

 

 

Група видів

Гриби

Родина Зморшкові

Зморшок степовий

Morchella stepicola Zerova

+ (ІІІ)

 

 

 

 

 

Група видів

Лишайники

Останні новини

Мапа Google