17 червня — Всесвітній день боротьби із опустелюванням та посухами

Опустелювання – це глобальна проблема людства. Саме тому, 17 червня у світі відзначається Всесвітній день боротьби із опустелюванням та посухами, який був проголошений Генеральною Асамблеєю у 1995 році у зв’язку з прийняттям Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням 1994 року. Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році згідно із Законом України від 04 липня 2002 року № 61-ІV.
Мета цього Дня- звернути увагу людей на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням і засухою в природі.
Деградація земель та опустелювання спричиняє серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру – вимуше¬ний голод та масові міграції населення.
Біля 40% людства страждає від нестачі води. За даними міжнародних експертів, 12 мільйонів гек¬тарів земель та 75 мільярдів тонн родючих грунтів щорічно стають непридатними для використання.
Прогнозують, що до 2030 року потреби у продовольстві, енергії та воді зростуть щонай¬менше на 50%, 45% та 30% відповідно.
Достатньо гостро деградація земель та опу¬стелювання проявляються і в Україні – водною та вітровою ерозією уражені близько 57% те¬риторії . За різними даними, забрудненими є близько 20% українських земель.
Україна відчула загрозу опустелювання близько 40 років тому, коли в південних областях подекуди зафіксували піщані та пилові бурі, почали зникати флора та фауна ( https://www.ecoleague.net/)
Причиною деградації земель є надмірна неправильна експлуатація ґрунтів з підвищеним рівнем розораності сільськогосподарських угідь до 70%(Миколаївська область- 69.2% ,Єланецька селищна рада — 74,5%),порушенням науково-обґрунтованих сівозмін, забрудненням ґрунтів, нераціональна вирубка лісів, незаконна вирубка лісосмуг , зниження рівня водності у водних об’єктах тощо.
Вирішувати проблему опустелювання потрібно створенням захисних лісових смуг по межах полів, створенням нових лісових масивів,збереження степів, відновленням рослинного покриву на порушених територіях, запобіганням деградаційним процесам ґрунтового покриву, консервацією деградованих та малопродуктивних земель та впровадженням науково обґрунтованих сівозмін, прогресивних технологій збереження та відтворення родючості ґрунтів при веденні землеробства.

Останні новини

Мапа Google